Skötare

Från 8 år
För att bli Skötare krävs följande:

 
 • Vara i stallet två gånger i veckan
 • Se till att hästen blir omskött
 • se till att spilta / box blir rengjord
 • Putsa utrustningen varje vecka
 • Hålla ordning i stallet och övriga utrymmen
 • Hjälpa ovana tillrätta
 • Hjälpa till med kvällsfodring
 • Hjälpa till att leda på ridlektioner vid behov
 • Hjälpa till på barnridningen ca en gång i månaden
 • Vara en god kamrat

Detta får man göra:

 • Delta på utbildning
 • Delta på möten
 • Delta på aktiviteter för skötare
 • Rida på skötarridning