Ordförande
Monica Bergh
0761-125992
monica.bergh@compaqnet.se

Vice Ordförande
Johan Nyhlén
0705-817756
nyhlen.epost@gmail.com


Sekreterare
Gunilla Johansson
0703-350307
gunilla.johansson@vorf.dk

Kassör
Åsa Remius
0709-353656
asa.remius@varsego.se


Övriga ledamöter
Ingrid Lindebratt
0702-094771
ingrid.lindebratt@vastervik.se

Amanda Ersson
0737-547208

amanda.ersson@hotmail.com

Christine Andersson
0702-050200
chrisander1@hotmail.com

Suppleanter
Jessica Lindblad
0733-721721
jessicalindblad73@gmail.com

Anne Ahl
0735-862281
ahl.anne.edith.@gmail.com

Arbetsgivarrepresentant
Bertil WIlén
0704-978468
bertil.wilen@sveland.se

Ungdomssektionens Representant
Hanna Ersson

 

Kontakta Styrelsen